ברוכים הבאים למועדון הגריזלי בת חפר

תקנון הרשמה וביטול חוגים וסדנאות

אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם לחוגים ולפעילויות של מרכז קהילתי בת חפר. על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות

הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים הבאים:

כללי

 • חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מה – 1.9.21 ועד ה – 31.7.22 אלא אם כן צוין אחרת ובהתאם ללוח החופשות המפורסם באתר שלנו (למעט חוג&fit הפועל כל השנה)
 • מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים.
 • מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרים.
 • המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לקבוע מינימום נרשמים הנדרש לצורך פתיחת חוג.
 • המרכז הקהילתי יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לשנות את מפעיל החוג, ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
 • במקרה של סגירת חוג על ידי המרכז הקהילתי יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 • המרכז הקהילתי רשאי להפסיק פעילות של משתתף, על פי שיקוליו, במידה והנ"ל פוגע בפעילות השוטפת.
 • שיעור שיבוטל ע"י המרכז הקהילתי , יוחזר במועד חלופי שיקבע ע"י המדריך.
 • המרכז הקהילתי אחראי על המשתתפים בחוגים רק בזמן ובמרחב בו מתקיים החוג.
 • המרכז הקהילתי מתחייב למספר המפגשים מינימלי של 36 מפגשים לחוג שבועי, ו-72 מפגשים לחוג של פעמיים בשבוע (חופשות החגים כלולות בתחשיב המחיר).
 • קרוואן החלומות והאולם הרב תכליתי יוקדשו לפעילויות תרבות בימי שלישי/ חמישי לפי הצורך.
 • המרכז הקהילתי אינו אחראי לאובדן תכשיטים, אביזרים, פריטי לבוש או כל ציוד אחר של המשתתפים.
 • אין כניסת הורים לחוגי הילדים (גם לא בשיעורי ניסיון) נוכחות ההורים מפריעה למהלך השיעור.

חיסורים

 • התשלום בגין הפעילות הינו שנתי ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 • אם חלה המשתתף במחלה ממושכת (שבועיים לפחות), או נפגע בתאונה ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי מתאים בתוך חודש ימים מתאריך האירוע.
 • במקרה זה יזוכה המשתתף בתמורה יחסית של החוגים בהם לא השתתף.

תשלומים

 • התשלום לחוגים ייעשה מראש לכל השנה באמצעות צ'קים /כרטיס אשראי או במזומן בפריסת תשלומים של החל מתאריך 1.9.23  ועד 31.7.24.
 • התשלום יוסדר מראש עבור 11 חודשי פעילות ב – 11 תשלומים (אלא אם כן צוין אחרת)
 • לא תינתן אפשרות לשלם חודש בחודשו.
 • במקרה של הצטרפות מאוחרת, התשלום יחושב מתאריך ההצטרפות ועד לסיום שנת הפעילות.
 • לא ניתן יהיה לפרוס את התשלומים מעבר לחודש יולי של כל שנת פעילות.
 • משתתף שלא יתמיד בתשלומים , תהיה הנהלת המרכז הקהילתי  רשאית להפסיק השתתפותו לאלתר.
 • משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי , לא תורשה להשתתף בפעילות המרכז הקהילתי עד לסילוק החוב.
 • עבור שיק או כרטיס אשראי שחזר יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 20 ש"ח .
 • עלות שיעור ניסיון 25 ₪ שיקוזזו בעת הרישום לחוג.
 • עלות שיעור ניסיון לחוגי האומנות 40 ₪ (כולל חומרים ) שיקוזזו בעת הרישום לחוג.

הנחות (אין כפל הנחות)

 • 5%  הנחה על חוג שני ומעלה לכל משתתף מבית אב, עבור חוגי ילדים בלבד .
 • 10% הנחה לחד הורית עבור חוגי ילדים בלבד.
 • ההנחה תינתן רק לתושבי בת חפר – בהצגת תעודת זהות.
 • 20% הנחה תינתן לגמלאים תושבי בת חפר עם הצגת תעודת גמלאי (למעט חוגים מסובסדים).
 • ההנחה תינתן על החוג הזול מבין החוגים.
 • הנחות מטעם הרווחה בהתאם למדיניות מ.א. עמק חפר
 • ניתן להגיש בקשה מיוחדת לוועדת הנחות יישובית.

ביטול השתתפות בפעילות

 • בקשת להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול והעברתו למזכירות המרכז הקהילתי
 • ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס או באמצעות מייל לכתובת hugim@bathefer.net
 • יש לוודא קבלת הפקס או מייל .
 • לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. אלא רק בהודעה בכתב, אחרת ייחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.
 • ביטול חוג יכנס לתוקפו 15 יום מיום הגשת טופס ביטול למזכירות המרכז הקהילתי בלבד.
 • במקרה של ביטול, המשתתף יהיה רשאי להמשיך בפעילות בחוג עד סוף תקופת התשלום .
 • באחריות המשתתף בלבד לידע את המרכז הקהילתי על הפסקת השתתפות בחוג .
 • אין ביטול רטרואקטיבי של החוג, ולא יינתן החזר כספי בגינו.
 • המרכז הקהילתי יגבה דמי ביטול השתתפות מחוג בסך 40 ₪ . (חד פעמי)
 • בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה עד 30/4/22 בלבד. לאחר תאריך זה לא יבוצעו ביטולים!!!
 • אין ביטול ומעבר של חוגי המוזיקה החל 30/4/22 (בשאר החוגים יתאפשר מעבר בין חוגים בלבד)

סדנאות

 • סדנאות המתקיימות לפי מס' מפגשים לא תכללנה במסגרת הנחות המרכז הקהילתי (ממוסגר)
 • התשלום הינו עבור השתתפות מלאה.
 • אין זיכוי בגין השתתפות חלקית .
 • לא תינתנה הנחות בסדנאות חד פעמיות או סדנאות של מספר מפגשים.

תושבים יקרים – הקפדה הדדית על התקנון תאפשר לכולנו בהירות וסדר במהלך שנת הפעילות.